ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На власну думку авторки дослідження, необхідно збільшити роль практичної підготовки у навчальному процесі, широко використовувати обчислювальну техніку, інформаційні технології,інтерактивні та віртуальні тренажери, що дозволить стандартизувати і чітко окреслити специфіку підготовки кадрів у ВНЗ зі специфічними умовами навчання. According to the author of the study, it is necessary to increase the role of practical training in the educational process, to widely use computing equipment, information technologies, interactive and virtual simulators, which will allow to standardize and clearly outline the specifics of personnel training in universities with specific training conditions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Устюжанінова О.Т. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с.С. 177-179.