Особливості криміналістичної характеристики замовних вбивств, вчинених на побутовому ґрунті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В статті розглядаються особливості криміналістичної характеристики вбивств, вчинених на замовлення, надається умовна класифікація даного виду злочинів, розкривається зміст та структура вбивства, вчиненого на замовлення, а також особливості розмежування та виділення даного виду злочину в окремий вид. В статье рассматриваются особенности криминалистической характеристики заказных убийств, предоставляется условная классификация данного вида преступлений, раскрывается содержание и структура заказного убийства, а также особенности разграничения и выделения данного вида преступления в отдельный вид.
Опис
Ключові слова
умисне вбивство, вчинене на замовлення на побутовому ґрунті, замовник, виконавець, криміналістична характеристика злочину, спосіб, місце, час вбивства, мотив, жертва, винагорода, умышленное заказное убийство, совершенное на бытовой почве, заказчик, исполнитель, криминалистическая характеристика преступления, способ, место, время убийства, мотив, жертва, вознаграждение
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Особливості криміналістичної характеристики замовних вбивств, вчинених на побутовому ґрунті / О.В. Крижановська // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 170 - 173.