ДО МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Авторами констатується, що дистанційне навчання вимагає не тільки пошуку нових методів викладання дисциплін цивільно-правового циклу, воно сприяє творчому пошуку викладача, вимагає від нього опанування новими знаннями та навичками, у тому числі технічного характеру, сприяє збагаченню педагогічного досвіду та розширенню світосприйняття. The authors state that distance education requires not only the search for new methods of teaching the disciplines of the civil-law cycle, it contributes to the creative search of the teacher, requires him to master new knowledge and skills, including technical ones, contributes to the enrichment of pedagogical experience and the expansion of worldview.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Новіков М.М., Новікова М.М. ДО МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 140-144.