Деякі питання правового регулювання оборонної діяльності органів місцевого самоврядування (адміністративно-правовий аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в організації оборонної діяльності. Розкрито основний зміст та принципи цивільно-військового співробітництва. Розкрито проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування та органів військового управління в Україні. An analysis of the legal status of local governments in the organization of defense activities. The main content and principles of civil-military cooperation are revealed. Problems of interaction between local self-government bodies and military administration bodies in Ukraine are revealed.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, організція оборонної діяльності, структура, компетенція, local self-government, organization of defense activity, structure, competence
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О., Шевченко В.Й. Деякі питання правового регулювання оборонної діяльності органів місцевого самоврядування (адміністративно-правовий аспект). Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доповідей VIII наук.-практ. конф., 30 бер. 2017 р. Харків, 2017. С. 79-82.