ОСОЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДОВОГО УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Інститут уповноваженого з питань інвестицій для нашої держави є новим та перспективним зрушенням для сфери інвестування, укріплення української економіки та національної безпеки, оскільки націлений на виявлення, освоєння питань інвестування та їх вирішення. Його діяльність сприятиме більш швидкому подоланню існуючих в даний час кризових економічних явищ, шляхом виявлення нових внутрішніх та зовнішніх вливань в економіку, а також створення відповідної законодавчої бази та закріплення на законодавчому рівні програм мотивації до інвестування. The Institute of the Investment Commissioner for our country is a new and promising move in the field of investment, strengthening of the Ukrainian economy and national security, as it is aimed at identifying, mastering investment issues and solving them. Its activity will contribute to a faster overcoming of the currently existing crisis economic phenomena, by identifying new internal and external infusions into the economy, as well as creating an appropriate legal framework and enshrining investment motivation programs at the legislative level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Журавель А.В.ОСОЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДОВОГО УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с.94 - 95.