ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Система забезпечення прав і свобод громадян в Україні перебуває на стадії розробки. Дієвість її повинна визначатися з погляду реальної ефективності. Проблема забезпечення прав і свобод громадян, надання їм реального характеру належить не тільки до практичних. В умовах побудови правової держави й розвитку громадянського суспільства важливим є створення цілісної наукової концепції забезпечення прав і свобод громадян, що містить широке коло теоретичних положень щодо поняття, суті та змісту забезпечення прав і свобод громадян.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чабан, О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.140-142.