КІБЕРНЕТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проведене дослідження основних компонентів змісту поняття даного явища відіграє важливу роль для загального однакового розуміння суті явища. Однак має місце ще одна досить суттєва розбіж- ність, вона полягає в тому, як визначити даний вид тероризму: комп'ютерний чи інформаційний, а, може, кібертероризм? Узагальнюючи різні точки зору, можна зробити висновок про те, що в даний час існують два основні напрямки наукової думки щодо досліджуваної проблеми. The conducted study of the main components of the content of the concept of this phenomenon plays an important role for a common understanding of the essence of the phenomenon. However, there is another rather significant disagreement, it consists in how to define this type of terrorism: computer or information terrorism, or maybe cyber terrorism? Summarizing different points of view, we can conclude that there are currently two main directions of scientific opinion regarding the problem under study.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Форос Г.В. КІБЕРНЕТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 260 - 262.