Роль суспільно–правових пріоритетів у функціонуванні соціуму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Гілея: Науковий вісник
Анотація
Аналізуються функції і завдання суспільно–правових пріоритетів. Доводиться, що суспільно–правові пріоритети забезпечують інтеграцію соціума, допомагаючи індивідам здійснювати соціально схвалюваний вибір своєї поведінки в життєво важливих ситуаціях. Система пріоритетів утворює внутрішній стрижень культури, духо- вну квінтесенцію потреб і інтересів індивідів і соціальних спільнот. The paper is an analysis of functions and tasks of social and legal priorities. The author argues that social and legal priorities of the ability to integrate society by helping individuals to social approval of their choice behavior in critical situations. The system of priorities forms the inner core of cultural quintessence of spiritual needs and interests of individuals and social communities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська, О. Роль суспільно–правових пріоритетів у функціонуванні соціуму. Гілея. 2012. № 61 (6). С. 323-329.