ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведені авторкою міркування лише позначають окремі відправні точки для подальших досліджень проблемних питань врегулювання застави цінних паперів з метою уникнення порушень прав та інтересів учасників таких відносин. The considerations given by the author only mark separate starting points for further research on the problematic issues of the settlement of the securities pledge in order to avoid violations of the rights and interests of the participants of such relations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузнєцова, О. ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.78-79.