ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора важливими засадами забезпечення прав і свобод громадян під час проведення оперативно-розшукової діяльності мають бути норми визнані у Загальній декларації прав людини, Конституції України та інших законах, що закріплюють права людини та громадянина. Саме ці юридичні документи створюють правове поле для здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні.In the author's opinion, the norms recognized in the Universal Declaration of Human Rights, the Constitution of Ukraine and other laws establishing human and citizen rights should be important principles for ensuring the rights and freedoms of citizens during investigative activities. It is these legal documents that create the legal field for operational investigative activities in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кіріченко А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 178-179.