Кваліфікація створення незаконних воєнізованих або збройних формувань: проблемні аспекти для громадської безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Сучасне суспільство стикається зі складними викликами та загрозами, що вимагають системного підходу до забезпечення громадської безпеки, порядку і моральності. Насильство, тероризм, кіберзлочинність та інші форми правопорушень стають дедалі більш актуальними у контексті глобалізації та швидкого технологічного розвитку. Завдання визначення та кваліфікації таких правопорушень виявляється критичним для забезпечення стабільності та захисту громадськості. Modern society faces complex challenges and threats that require a systematic approach to ensuring public safety, order and morality. Violence, terrorism, cybercrime and other forms of offenses are becoming more and more relevant in the context of globalization and rapid technological development. The task of defining and qualifying such offenses is critical to ensuring stability and protecting the public.
Опис
Ключові слова
воєнізовані формування, збройні формування, кваліфікація, покарання. paramilitary formations, armed formations, qualification, punishment.
Бібліографічний опис
Гуменюк А.В. Кваліфікація створення незаконних воєнізованих або збройних формувань: проблемні аспекти для громадської безпеки. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.215-218.