АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ПОРУШЕНННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Державою створено нормативно-правову базу щодо протидії та боротьби з екологічними правопорушеннями, зокрема й у сфері поводження з відходами. Кожна конкретна людина як біологічна істота також є частиною екосистеми – складового елементу довкілля, тому злочини проти довкілля – це злочини проти нас самих. З огляду на незворотність екологічних змін та їх вплив на майбутнє всього людства, особливого значення набуває дієвість державної політики України щодо збереження екосистеми. The state has created a legal framework for countering and fighting against environmental crimes, in particular in the field of waste management. Each individual person as a biological being is also a part of the ecosystem - a constituent element of the environment, therefore crimes against the environment are crimes against ourselves. Considering the irreversibility of environmental changes and their impact on the future of all mankind, the effectiveness of the state policy of Ukraine regarding the preservation of the ecosystem is of particular importance.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чуприна, Ю. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ПОРУШЕНННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.123-126.