Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно- розшуковій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У збірнику містяться програми навчальної дисципліни «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності», перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, тематичний план курсу. Надано методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю та для підготовки до заліку, конспекти лекцій. Визначено критерії успішності навчання та засоби її діагностики.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова діяльність, протидія злочинності, права людини, правоохоронні органи
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно- розшуковій діяльності: конспекти лекцій та комплексні методичні матеріали. / С.В. Албул, В.Б. Любчик, Р.В. Мукоіда, О.О. Подобний, К.В. Третьяк. – Одеса: ОДУВС, 2010. – 106 с.