Деякі аспекти підготовки водіїв у період воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кривий Ріг: ДонДУВС
Анотація
Автор зазначає, що в Україні проводиться активна діяльність щодо пошуку нових форм у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме водяться нові правила підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та використовується позитивний зарубіжний досвіду у даній сфері. The author notes that active activities are being conducted in Ukraine to find new forms in the field of road safety, namely, new rules for training, retraining and advanced training of vehicle drivers are being introduced and positive foreign experience in this field is being used.
Опис
Ключові слова
безпека дорожнього руху, правила підготовки, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв, теоретична підготовка., road safety, rules of training, retraining and advanced training of drivers, theoretical training.
Бібліографічний опис
Геращенко О.С. Деякі аспекти підготовки водіїв у період воєнного стану в Україні. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 18 листопада 2022 року). Кривий Ріг, 2022. 189 с. С. 28-30.