THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A LAWYER

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Навчання молодих спеціалістів і студентів юридичній англійській мові є важливою складовою кожного освітнього шляху з перспективою міжнародної юридичної кар’єри. Оскільки глобалізація та інтернаціоналізація все більше впливають на кожен окремий аспект бізнесу, юристи повинні адаптуватися до таких умов. Англійська мова – перспективний шлях до успіху для професіоналів у сфері права. Teaching young professionals and students legal English is an important component of every educational path with the prospect of an international legal career. As globalization and internationalization increasingly affect every aspect of business, lawyers must adapt to these conditions. English is a promising path to success for professionals in the field of law.
Опис
Ключові слова
студенти, молоді спеціалісти, англійська мова, юриспруденція. students, young specialists, English language, jurisprudence.
Бібліографічний опис
Leschencko V. THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A LAWYER. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.122-124.