Понятие системы правоохранительных органов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті, на основі наукових поглядів науковців, досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення таких понять, як «система» та «правоохоронні органи». З урахуванням конструктивного аналізу наукових розробок та чинного законодавства надано авторське бачення сутності поняття «системи правоохоронних органів». Зазначено, що система правоохоронних органів є системою суб’єктів, які здійснюють правоохоронну діяльність, та які покликані захищати законні права та інтереси громадян України. The author of the article based on scientific views of scholars has researched theoretical approaches to the interpretation of the concepts such as “system” and “law enforcement agencies”. Taking into account the structural analysis of scientific developments and the current legislation, the author’s vision on the essence of the definition of “the system of law enforcement agencies” has been provided. It is emphasized that the system of law enforcement agencies is a system of subjects carrying out law enforcement activities and are to protect the legitimate rights and interests of citizens of Ukraine.
Опис
Ключові слова
система, правоохоронні органи, система правоохоронних органів, суб’єкт, елемент., система, правоохранительные органы, система правоохранительных органов, субъект, элемент., system, law enforcement agencies, the system of law enforcement agencies, subject, element.
Бібліографічний опис
Избаш К.С. Понятие системы правоохранительных органов // Власть и общество (История. Теория, практика). - 2016. - № 3 (39). - С. 114-123.