Досвід діяльності поліції як основа реформування органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті окреслено завдання органів внутрішніх справ у процесі створення правових механізмів забезпечення прав і свобод людини з урахуванням досвіду діяльності поліції країн ЄС та міжнародних стандартів. Здійснюючи порівняльний аналіз діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини, указується на те, що з урахуванням національних інтересів та особливостей зарубіжного досвіду міліція України потребує невідкладної реорганізації. В статье обозначены задачи органов внутренних дел в процессе создания механизмов обеспечения прав и свобод человека с учетом опыта деятельности полиции стран ЕС и международных стандартов. Осуществляя сравнительный анализ деятельности органов внутренних дел Украины по обеспечению прав и свобод человека, указывается на то, что с учетом национальных интересов и особенностей зарубежного опыта милиция Украины требует неотложной реорганизации. The paper outlines the objectives of the Interior in the creation of legal mechanisms to ensure the rights and freedoms of the experience of the EU police and international standards. Through a comparative analysis of the internal affairs of Ukraine on ensuring human rights and freedoms, indicated that on the basis of national and international experience features police Ukraine needs urgent reorganization.
Опис
Ключові слова
поліція, європейські стандарти, реформування органів внутрішніх справ, європейська модель поліції., полиция, европейские стандарты, реформирование органов внутренних дел, европейская модель полиции., police, European standards, reform of the Interior, European police model.
Бібліографічний опис
Кубаєнко А.В. Досвід діяльності поліції як основа реформування органів внутрішніх справ України / А.В. Кубаєнко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 196 - 199.