ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором досліджено, що нелегальна міграція в Україні залишається для держави гострою проблемою, що впливає на стан правопорядку, економічну ситуацію, і на міжнародний імідж. Вона є соціально небезпечним, шкідливим, протизаконним явищем, яке реально загрожує економічним інтересам і громадській безпеці нашої держави. Вона є однією з причин зростання злочинності, поширення небезпечних захворювань, розвитку підпільного ринку праці, виникнення напруженості у відносинах між багатьма державами. The author has researched that illegal migration in Ukraine remains an acute problem for the state, which affects the state of law and order, the economic situation, and the international image. It is a socially dangerous, harmful, illegal phenomenon that really threatens the economic interests and public safety of our country. It is one of the reasons for the growth of crime, the spread of dangerous diseases, the development of the underground labor market, and the emergence of tensions in relations between many states.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Москалюк Х. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 131-133.