НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-03-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Анотація
На думку авторки, після аналізу нормативних актів, які регулюють питання застосування заходів дисциплінарного впливу в підрозділах Державної міграційної служби України доцільно в Положенні про Державну міграційну службу України більш широко та детально розкрити види та порядок застосування заохочень та дисциплінарних стягнень відносно працівників Державної міграційної служби, що дозволить спростити процедуру притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності без посилань на інші нормативні акти та забезпечить більш ефектний вплив на стан дисципліни та законності в підрозділах служби. According to the author, after analyzing the normative acts that regulate the issue application of measures of disciplinary influence in the subdivisions of the State of the Migration Service of Ukraine is expedient in the Regulations on the State Migration Service service of Ukraine to disclose the types and order more widely and in detail application of incentives and disciplinary sanctions against employees State Migration Service, which will simplify the procedure bringing employees to disciplinary action without reference to other normative acts and will provide a more effective influence on the state of the discipline and legality in service units.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведенко Н.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 91 - 94.