«Подолання стресу під час воєнного стану». Пам'ятка для поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра криміналістики та психології.
Анотація
У пам’ятці узагальнено вплив стресу на психічний стан особи. Запропоновано сучасні методики збереження психічного здоров'я поліцейського з метою саморегуляції свого психічного стану під час стресу при виконанні ним професійної діяльності в умовах воєнного стану. Визначено характеристики тривоги та страхі та зазначені шляхи їх подолання, з метою психічної саморегуляції негативного стану. Охарактеризовані вікові особливості спілкування із дітьми залежно від вікового етапу розвитку дитині та відповідного підходу для встановлення психологічного контакту. Збереження психічного здоров'я громадян нашого суспільства, у тому числі й поліцейських – є важливим завданням сьогодення в умовах воєнного стану. The memo summarizes the impact of stress on a person's mental state. Modern methods of maintaining the mental health of a policeman are proposed for the purpose of self-regulation of his mental state during stress during his professional activities under martial law. The characteristics of anxiety and fear are defined and the ways to overcome them are indicated, with the aim of mental self-regulation of a negative state. The age-specific features of communication with children are characterized, depending on the age stage of the child's development and the appropriate approach for establishing psychological contact. Preserving the mental health of citizens of our society, including police officers, is an important task today in the conditions of martial law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
«Подолання стресу під час воєнного стану»: Пам'ятка для поліцейських. Одеса: ОДУВС, 2022 р.