ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На думку автора, потрібно завчасно на базі закладів освіти МВС почати розробку програми з підготовки кадрового складу співробітників національної поліції які будуть залучатися до несення служби під час перехідного періоду. According to the author, it is necessary in advance on the basis of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs start developing a program for personnel training employees of the national police who will be involved in carrying services during the transition period.
Опис
Ключові слова
поліція, перехідний період, взаємодія поліції з громадою, the police, the transition period, the interaction of the police with the community
Бібліографічний опис
Мукоіда Р.В. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ. Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19 берез. 2021 р. – Черкаси: видавець Третяков О. М., 2021. С. 167 - 168.