ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ – ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Україна потребує щонайскорішого закінчення земельної реформи. Виходячи з досвіду розвинутих Європейських країн, пропонуємо ввести в Україну дозвільний порядок придбання земель сільськогосподарського призначення, при цьому жорстко контролювати продаж даних земель іноземцям, а пріоритетність громадян України визначати за їх професійною підготовкою та намірами щодо використання земельної ділянки. Ukraine needs the end of the land reform as soon as possible. Based on the experience of developed European countries, we propose to introduce a permissive procedure for the purchase of agricultural land in Ukraine, while strictly controlling the sale of these lands to foreigners, and determining the priority of Ukrainian citizens based on their professional training and intentions regarding the use of the land plot.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Брушньовська, І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ – ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.21-22.