Проблеми формування іншомовної компетентності на заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проаналізувавши проблеми формування іншомовної компетентності, автори дійшли висновоку, що поліцейські повинні вміти знаходити спільну мову з різними людьми, навіть якщо вони розмовляють іншою мовою. Такі мовленнєві бар’єри надзвичайно сильно знижують ефективність роботи поліції, тому необхідно проводити ефективне формування іншомовної компетенції на сучасному етапі, адже в подальшому це може призвести до неминучих наслідків. Having analyzed the problems of foreign language competence formation, the authors came to the conclusion that police officers should be able to find a common language with different people, even if they speak a different language. Such speech barriers reduce the effectiveness of police work extremely strongly, therefore it is necessary to carry out effective formation of foreign language competence at the current stage, because in the future this may lead to inevitable consequences.
Опис
Ключові слова
підвищення ефективності вивчення іноземних мов, формування спеціаліста, іншомовна компетентність, комплекс знань, умінь та навичок. increasing the efficiency of learning foreign languages, forming a specialist, foreign language competence, a complex of knowledge, abilities and skills.
Бібліографічний опис
Кузяк, Д., Чикіш, А. Проблеми формування іншомовної компетентності на заняттях з іноземної мови. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.116-118.