АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Можливо із впевненістю дійти висновку про існування низки прогалин у чинному законодавстві сфери міжнародного захисту, що потребує негайного втручання через можливість спричинення для держави зниження іміджу, загрози національної безпеки, суверенітету чи суспільних конфліктів. It is possible to conclude with confidence that there are a number of gaps in the current legislation in the field of international protection, which require immediate intervention due to the possibility of causing a decrease in the state's image, a threat to national security, sovereignty or social conflicts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Максименко А.В., Рудой К.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 97-102.