Актуальні питання права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.
Анотація
Спецкурс «Актуальні питання права інтелектуальної власності» передбачає більш глибоке вивчення однієї з підгалузей цивільного права – права інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни «Актуальні питання права інтелектуальної власності» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 Право. The special course "Actual issues of intellectual property law" involves a deeper study of one of the sub-branches of civil law - intellectual property law. The program of the study discipline "Actual issues of intellectual property law" is drawn up in accordance with the educational and scientific program for training doctors of philosophy in the specialty 081 Law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Актуальні питання права інтелектуальної власності. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та проведення семінарських занять Галузь знань 08 Право Спеціальність 081 Право Докторантура та аспірантура. Одеса: ОДУВС, 2022. 52 с.