СОЦІАЛЬНІ МЕДІЙНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вирішення проблем встановлення правопорядку, публічної безпеки, охорони прав та свобод громадян передбачає, поряд з реформуванням органів та підрозділів поліції, утвердження в суспільній свідомості принципу соціального партнерства громадянського суспільства і правоохоронних органів як умови створення безпечного та комфортного соціального середовища. Solving the problems of establishing law and order, public safety, and protecting the rights and freedoms of citizens involves, along with the reform of police bodies and units, the affirmation in public consciousness of the principle of social partnership between civil society and law enforcement agencies as a condition for creating a safe and comfortable social environment.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижановська, О. СОЦІАЛЬНІ МЕДІЙНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.33-35.