Аналіз систем WEB - платформ та плагінів за параметрами комплексного підходу до якості розроблених на їх базі сайтів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У роботі розглядається проблема аналізу систем веб-платформ та плагінів за параметрами комплексного підходу до якості розроблених на їхній базі сайтів. Комплексний підхід передбачає розгляд таких параметрів якості, як: функціональна якість - відповідність сайту вимогам користувачів; зручність використання - простота та інтуїтивність інтерфейсу сайту; надійність - відсутність помилок та збоїв під час роботи сайту; безпека - захист сайту від несанкціонованого доступу та використання; ефективність - швидкість і ресурсоємність сайту. У роботі наведено результати аналізу декількох популярних систем веб-платформ та плагінів. На основі цих результатів зроблено висновки про переваги та недоліки кожної системи. The work examines the problem of analyzing web platform systems and plugins based on the parameters of an integrated approach to the quality of sites developed on their basis. A comprehensive approach involves consideration of such quality parameters as: functional quality - compliance of the site with user requirements; ease of use - simplicity and intuitiveness of the site interface; reliability - absence of errors and failures during the operation of the site; security - protection of the site from unauthorized access and use; efficiency - speed and resource intensity of the site. The work presents the results of the analysis of several popular web platform systems and plugins. Based on these results, conclusions are made about the advantages and disadvantages of each system.
Опис
Ключові слова
комплексний підхід до якості, веб-платформи, плагіни, функціональна якість, зручність використання, надійність, безпека. comprehensive approach to quality, web platforms, plugins, functional quality, usability, reliability, security.
Бібліографічний опис
Гнатко, А.Р. Аналіз систем WEB - платформ та плагінів за параметрами комплексного підходу до якості розроблених на їх базі сайтів : кваліфікаційна робота / Анна Рагімівна Гнатко ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2022. - 73 с.