Певні аспекти наукової організації праці слідчих Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В. В. Сташиса, Київ. нац. ун-т внутр. справ.
Анотація
У статті проведено дослідження сучасного стану нормативно-правової бази та визначено організаційно-правові засади наукової організації праці слідчих національної поліції України, а також виокремлені шляхи її вдосконалення. The article studies the current state of the legal framework and defines organizational and legal principles of scientific organization of investigator's work Ukraine National Police, and singled out the ways intended to improve it.
Опис
Ключові слова
наукова організація праці, органи досудового слідства, слідчий, поліція, scientific organization of work, pretrial investigation, investigator, police
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Певні аспекти наукової організації праці слідчих Національної поліції // ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2017. № 1. част. 2. С. 137 - 139.