ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз інформації про зв’язок це процес обробки інформації, який ґрунтується на логічному та креативному мисленні й спрямований на одержання якісної нової інформації. З метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності отримання інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснюється згідно з положеннями статей 159–166 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, установлених частиною другою статті 8 цього Закону. Дозвіл на надання доступу до такої інформації надається слідчим суддею без судового виклику особи, у володінні якої вона знаходиться. Доступ до такої інформації може здійснюватися в порядку, передбаченому статтями 159, 163 та 165 Кримінального процесуального кодексу України. Communication information analysis is an information processing process that is based on logical and creative thinking and is aimed at obtaining high-quality new information. In order to carry out the tasks of operational investigative activities, obtaining information, which is held by telecommunications operators and providers, about the connection, the subscriber, the provision of telecommunications services, in particular, the receipt of services, their duration, content, transmission routes, etc., is carried out in accordance with the provisions of Articles 159– 166 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, taking into account the features established by the second part of Article 8 of this Law. Permission to provide access to such information is granted by the investigating judge without a court summons to the person in whose possession it is. Access to such information may be carried out in accordance with the procedure provided for by Articles 159, 163 and 165 of the Criminal Procedure Code of Ukraine
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Храмова С.П., Калугін В.Ю. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 19 листопада 2021 р. Одеса : ОДУВС, 2021.