Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія", Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України
Анотація
На основі вищевикладеного можна сказати, що існувало безліч точок зору, поглядів, ідей щодо предмету цивільного права, які відстоювались різними авторами, але, слід зазначити, що не було запропоновано таке рішення, яке б не викликало проти себе заперечень, і могло би бути безсумнівно прийнято. І сьогодні це питання залишається дискусійним, зокрема, потерпає подальшої розробки визначення цивільного права та господарського права, їх існування паралельно або тільки однієї галузі права, також питання щодо співвідношення корпоративного і цивільного права тощо. Вважається, що з прийняттям Цивільного і Господарського кодексів законодавець однозначно вирішить питання щодо співіснування цивільного права і господарського права, але наукова дискусія стосовно цього питання на цьому не припиниться, а імовірніше за все буде тривати ще досить довго. Based on the above, it can be said that there were many points point of view, views, ideas regarding the subject of civil law, which were defended by different authors, but it should be noted that no such thing was proposed a decision that would not cause objections against itself, and could be undoubtedly accepted. And today this question remains debatable, in particular, suffers further development of the definition of civil law and economic law, their existence in parallel or only one branch of law, as well as questions regarding the relationship between corporate and civil law etc. It is believed that with the adoption of the Civil and Economic Codes the legislator will unequivocally resolve the issue of civil coexistence law and economic law, but a scientific discussion on this issue it will not stop there, and most likely it will continue for quite a long time.
Опис
Ключові слова
цивільне право, дореволюційний час, господарське право, civil law, pre-revolutionary times, economic law
Бібліографічний опис
Громенко Ю.О. Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період. Підприємництво, господарство і право. 2002. №4. С. 31-33.