ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНДОМІНІУМІВ: ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Кондомініум можна розглядати як правове явище, що склалося історично і являє собою єдиний комплекс нерухомого майна, як правовий режим цього майна та як спільноту домовласників, що складається на підставі відносин спільної часткової власності на майно. Condominium can be considered as a legal phenomenon that has developed historically and is a single complex of real estate, as a legal regime of this property and as a community of homeowners formed on the basis of relations of joint partial ownership of property.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мирза, С. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНДОМІНІУМІВ: ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.42-44.