ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вважає що, важливо об’єднати зусилля науковців і практичних працівників для розробки дієвих механізмів неухильного забезпечення прав людини в умовах правового режиму воєнного стану. The author believes that it is important to unite the efforts of scientists and practical workers to develop effective mechanisms for the unwavering provision of human rights in the conditions of the legal regime of martial law.
Опис
Ключові слова
Свобода пересування, право на вибір місця проживання, громадяни України,іноземці, охорона громад, охорона порядку, збройна агресія російської федерації, повномасшабне вторгнення, Freedom of movement, the right to choose a place of residence, citizens of Ukraine, foreigners, protection of communities, protection of order, armed aggression of the Russian Federation, full-scale invasion
Бібліографічний опис
Братель С.Г. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 32 -33.