ОСОБЛИВОСТІ ВИПАДКУ ТА НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ЯК ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аргументовано положення про необхідність застосування диференційованого підходу при відмежуванні непереборної сили від випадку. Досліджено найбільший ступінь обумовленості дії непереборної сили, який виявляється при завданні шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Детально охарактеризовані ознаки зазначених категорій. Здійснено аналіз категорії «випадок», який широко використовується у юридичній літературі і судовій практиці як заперечення вини у всіх майже дискусіях, що стосуються проблематики відшкодування шкоди.
Опис
Ключові слова
невиконання зобов’язання; неналежне виконання зобов’язання; вина боржника; випадок; непереборна сила., nonfeasance; improper performance of obligations; fault of the debtor; case; force majeure.
Бібліографічний опис
Церковна О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИПАДКУ ТА НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ЯК ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ / О.В. Церковна // ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС. – 2015. – № 3. – С. 95-97.