Правовий статус громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів. Проведено етимологію поняття «статус» в юридичному та філософському аспекті. Визначено основні завдання громадських формувань правоохоронної спрямованості. Аргументовано, що статус громадян, які виконують правоохоронні функції, передбачає наявність у громадян певних прав щодо застосування до правопорушників державно-владних повноважень та можливості впливати на розвиток справ у суспільстві.The article is devoted to the study of the legal status of public formations for the protection of public order and their members. The etymology of the concept of «status» in the legal and philosophical aspect is carried out. The main tasks of public formations of law enforcement orientation are determined. It is argued that the status of citizens who perform law enforcement functions, implies that citizens have certain rights to apply to offenders of state power and the ability to influence the development of society
Опис
Ключові слова
правовий статус, громадські формування, громадяни, статус, права, охорона, члени., legal status, public formations, citizens, status, rights, protection, members.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Правовий статус громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. – № 2.- С. 176-180.