КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Поліцейському потрібно вміти витримувати баланс забезпечення виконання основних професійних функцій із можливістю протистояти конфліктним ситуаціям. Важливо своєчасно виявити саме деструктивні конфлікти, які в своїй основі передбачають лише руйнування.Таким чином, потребує подальшого дослідження комунікативна компетеність поліцейського, яка у свою чергу складається із конфліктної компетентності, що повинна бути притаманна працівникові на найвищому рівні. A police officer needs to be able to balance the performance of basic professional functions with the ability to face conflict situations. It is important to detect destructive conflicts in a timely manner, which in their essence involve only destruction. Thus, the communicative competence of a police officer, which in turn consists of conflict competence, which should be inherent to an employee at the highest level, needs further research.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Земцев, Д. КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Одеса, 31 травня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 250 с. С.140-142.