Методичні рекомендації для проведення практичного заняття з медіації у формі симуляційної гри на тему «Весільна подорож»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Медіація – це процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів силами його учасників за допомогою та за підтримки медіатора. Медіатор – це спеціально підготовлений нейтральний посередник, який підтримує сторони в їх прагненні вирішити конфлікт мирним шляхом. В межах медіації передбачається, що учасники самостійно вирішують власний конфлікт без втручання офіційних осіб за організаційною допомогою медіатора. Формальним результатом медіації, як правило, є примирний договір. Перевагою укладання примирного договору, на відміну від винесеного судом рішення, є те що він має суб’єктивно справедливий характер, є юридично оформленим результатом для конкретних людей, а не для потреб правової системи. Якщо угоди досягти не вдалося (або одна зі сторін взагалі відмовляється від примирення), справа повертається до офіційної системи правосуддя. Mediation is a procedure for settling a conflict (dispute) through negotiations by its participants with the help and support of a mediator. A mediator is a specially trained neutral mediator who supports the parties in their efforts to resolve the conflict peacefully. Within the framework of mediation, it is assumed that the participants independently resolve their own conflict without the intervention of officials with the organizational help of a mediator. The formal result of mediation is, as a rule, a settlement agreement. The advantage of concluding a conciliation agreement, in contrast to a decision issued by a court, is that it has a subjectively fair character, is a legally formalized result for specific people, and not for the needs of the legal system. If an agreement cannot be reached (or one of the parties refuses to reconcile altogether), the case returns to the formal justice system.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації для проведення практичного заняття з медіації у формі симуляційної гри на тему «Весільна подорож». Одеса: ОДУВС, 2021. 16 с.