Психологічна структура слідчої діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На основі нормативно-правових актів України, що регламентують слідчу діяльність, викладено авторський погляд на складові психологічної структури слідчої діяльності та професійно важливі уміння й якості, які її обумовлюють. The article deals with the author view of point, concerning the compo-nents of the psychological structure of the investigative activity and those im-portant professional skills and qualities that determine it, based on the legisla-tive acts of Ukraine that regulate investigative activity.
Опис
Ключові слова
слідчий, слідча діяльність, психологічна структура, професійно важливі якості та уміння, investigator, investigative activity, psychological structure, professional qualities and skills
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Психологічна структура слідчої діяльності // Науковий вісник ЛьвДУВС. 2012. № 2 (1). С. 330 - 337.