ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Отримана інформація дозволить виробити оптимальні методи психологічного забезпечення гендерної рівності в діяльності органів Національної поліції України з урахування специфіки служби, що дозволить підвищити рівень ефективності використання кадрового потенціалу. The obtained information will allow to develop optimal methods of psychologically ensuring gender equality in the activities of the National Police of Ukraine, taking into account the specifics of the service, which will allow to increase the level of efficiency in the use of personnel potential.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузніченко, О., Чуприна, А. ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2019 р. / за ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2019. 121 с. С.42-44.