ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУСОВИЙ ЗАХІД ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ПРОЯВАМ У СІМ’Ї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні авторка доходить висновку, що, терміновий заборонний припис – це акт застосування вповноваженимссуб’єктом Національної поліції до фізичної особи, яка вчинила прояви домашнього насильства, передбачених адміністративно-правовими нормами заходів морального та організаційного характеру, направлених на примушування цієї особи до визначеної цим суб’єктом поведінки, з метою попередження і припинення насильницьких правопорушень. In the study, the author comes to the conclusion that an urgent restraining order is an act of application by an authorized subject of the National Police to an individual who has committed acts of domestic violence, provided for by administrative and legal norms of measures of moral and organizational of a nature aimed at forcing this person to the behavior determined by this subject, with the aim of preventing and stopping violent offenses.
Опис
Ключові слова
насильство в сім'ї, політика захисту сім'ї та дитинства, Стамбульська конвенція, нормативні новели законодавства України, domestic violence, family and childhood protection policy, the Istanbul Convention, normative amendments to the legislation of Ukraine
Бібліографічний опис
Стариченко А.О. ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУСОВИЙ ЗАХІД ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ПРОЯВАМ У СІМ’Ї. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. (184 с.). С. 152 - 155.