МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН (СМАРТФОН) ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор відзначає, що в даний час є прогалини і деякі неточності в законодавстві, через які відбуваються помилки, що призводять до недопустимості доказів і порушення конституційних прав громадян. Є потреба у внесенні змін до кримінально-процесуального законодавство з урахуванням технічного прогресу та роботою з електронною (цифровою) інформацією. The author notes that currently there are gaps and some inaccuracies in the legislation, due to which mistakes occur, leading to the inadmissibility of evidence and violation of the constitutional rights of citizens. There is a need to make changes to criminal procedural legislation taking into account technical progress and work with electronic (digital) information.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Усата Г.О. МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН (СМАРТФОН) ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 77-81.