СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд автора дослідження, приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій має позитивно відобразитись на економіці та інвестиційному кліматі в державі. In the opinion of the author of the study, bringing the current legislation to modern realities and world trends should have a positive effect on the economy and investment climate in the state.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Промота, А. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.112-115.