ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ НЕВІДКЛАДНІЙ ТАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-06-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз зарубіжного досвіду підготовки поліцейських тактичній медицині дає можливість зробити висновок про те, що обов’язок надання поліцейськими невідкладної домедичної та медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я, закріплений на законодавчому рівні, потребує на сьогоднішній день включення тактичної медицини до навчальної програми тактико-спеціальної підготовки ЗВО зі специфічними умовами навчання, адже підготовка з тактичної медицини закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і надання домедичної та в деякій мірі медичної допомоги в бойових умовах та при невідкладних станах. The analysis of the foreign experience of training police officers in tactical medicine makes it possible to conclude that the duty of police officers to provide emergency pre-medical and medical assistance to persons who have suffered as a result of crimes, accidents, as well as to persons who have found themselves in a helpless state or a state that is dangerous for their life or health, enshrined at the legislative level, today requires the inclusion of tactical medicine in the curriculum of tactical and special training of the higher education institutions with specific training conditions, because training in tactical medicine lays the foundations of theoretical knowledge and practical skills in the organization and provision of pre-medical and in to some extent medical assistance in combat conditions and in emergency situations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянов О., Бахчеван Є. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ НЕВІДКЛАДНІЙ ТАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ. Сучасні стандарти підготовки з домедичної допомоги працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 16 червня 2022 року). Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. 96 с. С. 82-85.