Contracts for the Provision of Services and Labor: A Comparative Analysis Under the Ukrainian Legislation

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рим: European Journal of Sustainable Development
Анотація
The article analyzes the legal consequences of concluding a labor contract and a contract for the provision of services. The need for such an analysis is due to the fact that employers often prefer to conclude civil law contracts with employees instead of labor contracts, since the latter are less beneficial for them. At the same time, for an employee, the conclusion of a contract for the provision of services instead of an employment contract entails the deprivation of all guarantees provided for by labor legislation. The historical prerequisites for the existence of similarities between labor and civil contracts are examined in the article. In order to distinguish between these types of contracts, a comparative analysis of the legal nature and consequences of the conclusion of an employment contract and a contract for the provision of services is carried out. The article analyzes the guarantees that are provided for by labor legislation and are aimed at ensuring the human right to work. It is concluded that when concluding civil contracts, these guarantees are lost, which significantly worsens the position of the employee. In this regard, the article analyzes the recommendations of the International Labor Organization aimed at distinguishing between civil and labor legal relations. The conclusion is made that it is necessary to consider these recommendations in the national legislation of all Member States. У статті аналізуються правові наслідки укладення трудового договору та договору про надання послуг. Необхідність такого аналізу зумовлена тим, що роботодавці часто воліють укладати з працівниками цивільно-правові договори, а не трудові, оскільки останні для них менш вигідні. При цьому для працівника укладення договору про надання послуг замість трудового договору тягне за собою позбавлення всіх гарантій, передбачених трудовим законодавством. У статті досліджено історичні передумови існування подібності трудового та цивільно-правового договорів. З метою розмежування цих видів договорів проведено порівняльний аналіз правової природи та наслідків укладення трудового договору та договору про надання послуг. У статті аналізуються гарантії, які передбачені трудовим законодавством і спрямовані на забезпечення права людини на працю. Зроблено висновок, що при укладенні цивільно-правових договорів ці гарантії втрачаються, що значно погіршує становище працівника. У зв’язку з цим у статті аналізуються рекомендації Міжнародної організації праці, спрямовані на розмежування цивільних і трудових правовідносин. Зроблено висновок про необхідність врахування цих рекомендацій у національному законодавстві всіх держав-учасників.
Опис
Ключові слова
labor contract, contract for the provision of services, civil law, labor law, guarantees, employee, employer, трудовий договір, договір про надання послуг , цивільне право, трудове право,гарантії, працівник, работодавець
Бібліографічний опис
Makovii, V., Voloshyna, S., Kushnir, Y., Mykhailova, I., & Tsarenko, S. (2021). Contract for the Provision of Services and Labor Contract: A Comparative Analysis of Consequences for Parties Under Ukrainian Legislation. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 466-478.