ЩОДО ВИБОРУ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає, що алгоритм тактичних прийомів слідчого змінюється в залежності від ситуації, яка склалася в ході проведення обшуку. Під час проведення обшуку з’ясовується велика кількість обставин, що дають змогу будувати слідчі версії, орієнтувати слідчого під час проведення інших процесуальних дій. Найбільш ефективними тактичними прийомами під час обшуку є: залучення обшукуваного до обшуку; постановка обшукуваному тих або інших запитань; встановлення психологічного контакту; застосування науково-технічних засобів; пред’явлення виявлених доказів; приховування меж поінформованості слідчого тощо. Завдяки їх правильному та своєчасному застосуванню, слідчий може досягнути найбільш ефективного результату в ході проведення слідчої (розшукової) дії. The author notes that the investigator's tactical tactics algorithm changes depending on the situation that arose during the search. During the search, a large number of circumstances are revealed, which make it possible to build investigative versions, orient the investigator during the conduct of other procedural actions. The most effective tactical techniques during the search are: involvement of the searched person in the search; posing certain questions to the searched person; establishment of psychological contact; application of scientific and technical means; presentation of discovered evidence; hiding the limits of the investigator's awareness, etc. Thanks to their correct and timely application, the investigator can achieve the most effective result during the investigation (search) action.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Фанік А.Р. ЩОДО ВИБОРУ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 73-76.