Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): досвід зарубіжних країн загального та континентального права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглядаються методи боротьби з ухиленням від сплати податків, зборів у різних країнах загального та континентального права. Methods of combating evasion of taxes and fees in various countries under common and continental law are considered.
Опис
Ключові слова
удосконалення, уніфікація, ухилення від сплати,збори, злочин, кримінальна відповідальність, обов'язкові платежі, податки, проступок., improvement, unification, evasion, fees, crime, criminal liability, mandatory payments, taxes, misdemeanor.
Бібліографічний опис
Старинець Є.А. Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): досвід зарубіжних країн загального та континентального права. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 1. С. 25 - 27.