ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вважає, що професійна підготовка кадрів для Національної поліції України потребує постійного вдосконалення. Це обумовлено низкою причин, серед яких: реформування правоохоронного відомства, зміна концепції діяльності Національної поліції, застосування нових форм добору кандидатів на службу в поліцію, оптимізація структури та змісту службової підготовки поліцейських. Зазначене автором вимагає оновлення методичного забезпечення освітнього процесу. The author believes that the professional training of personnel for the National Police of Ukraine needs constant improvement. This is due to a number of reasons, including: reforming the law enforcement agency, changing the concept of the National Police, applying new forms of selection of candidates for police service, optimizing the structure and content of police officer training. What the author mentioned requires updating the methodological support of the educational process.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Плаксун Б. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). – Одеса : ОДУВС, 2020. – 194 с.С. 136-142.