Дослідження досвіду європейських країн у сфері запобігання правопорушенням на державному кордоні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Для ефективного реформування інституту адміністративно-запобіжних заходів варто звернути увагу, перш за все, на міжнародний досвід правового регулювання інституту адміністративної відповідальності. У зв’язку з цим, доцільним, на погляд автора, буде прийняття нової редакції КУпАП з проведенням повномасштабної кодифікації чинного законодавства України в цій сфері. In order to effectively reform the institution of administrative preventive measures, it is worth paying attention, first of all, to the international experience of legal regulation of the institution of administrative responsibility. In this regard, in the opinion of the author, it would be appropriate to adopt a new version of the Code of Administrative Offenses with a full-scale codification of the current legislation of Ukraine in this area.
Опис
Ключові слова
адміністративно-превентивна діяльність, Державна прикордонна служба України, безпека кордонів ЄС, державні кордони, система інтегрованого прикордонного менеджменту. administrative and preventive activities, the State Border Service of Ukraine, the security of EU borders, state borders, the system of integrated border management.
Бібліографічний опис
Рибаченко, С. Дослідження досвіду європейських країн у сфері запобігання правопорушенням на державному кордоні. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.223-226.