МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, освітня медіація дуже корисна практика для кожногонавчального закладу. Питання підготовки ме-діаторів набуває популярності у зв’язку з ситуацією, яка склалася в державі. Перспективними напрямами наукових пошуків можуть ста-ти: використання технології медіації у роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; розробка методичного забезпечення реалізації технології медіації у навчальних закладах. According to the author, educational mediation is a very useful practice for every educational institution. The issue of training mediators is gaining popularity in connection with the situation that has developed in the state. Promising areas of scientific research can be: use of mediation technology in working with families who find themselves in difficult life circumstances; development of methodological support for the implementation of mediation technology in educational institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Форос Г.В. МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.230-232.