ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ КОЛАБОРАЦІЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Колабораціонізм – це складне, неоднозначне суспільно-психологічне та етичне явище, що виникає у результаті взаємодії суб’єктів комунікативного процесу (окремих індивідів, певних політичних організацій з окупантами). Це добровільна або вимушена співпраця з ворогом у будь-яких сферах життя – політичній, військовій, економічній, побутовій, соціокультурній. Collaborationism is a complex, ambiguous socio-psychological and ethical phenomenon that arises as a result of the interaction of the subjects of the communicative process (individuals, certain political organizations with the occupiers). This is voluntary or forced cooperation with the enemy in any sphere of life - political, military, economic, household, socio-cultural.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заєць О.М. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ КОЛАБОРАЦІЯ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 21липня 2022 р. –Одеса: ОДУВС, 2022. – 116 с. С. 45-46.