USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TRAINING

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
The use of interactive technologies contributes to increasing the motivation of students, teaching the culture of dialogue, nurturing such qualities personality as tolerance, empathy, ability to cooperate, selfcriticism, thereby positively influencing the quality of training. Використання інтерактивних технологій сприяє підвищенню мотивації студентів, вихованню культури спілкування, вихованню таких якостей особистості, як толерантність, емпатія, здатність до співпраці, самокритичність, тим самим позитивно впливаючи на якість навчання.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, мотивація, студенти, культура спілкування, емпатія, здатність до співпраці. interactive technologies, motivation, students, culture of communication, empathy, ability to cooperate.
Бібліографічний опис
Tsaryuk, V. USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TRAINING. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.185-188.